مرکز تخصصی توانمند سازی انسان

مرکز ارائه دهنده خدمات نوروفیدبک و بیوفیدبک

معرفي واحد پژوهش

معرفی واحد پژوهش

معرفي واحد پژوهش

بخش پژوهش مرکز پارند، مطالعات مربوط به حوزه علوم اعصاب شناختی را طراحی، سازماندهی و اجرا می نماید. موضوعات پژوهشی این مرکز جنبه بنیادی، بالینی یا توانمندسازی دارند.
منظور از طرح بنیادی، طرحی است که کاربرد آنی آن مد نظر نبوده و در پی بررسی سوالات پایه ای در حوزه علوم اعصاب شناختی است. اگرچه معمولا پژوهش های بنیادی توسط مراکز خصوصی (و حتی دانشگاهی) کمتر استقبال می شود، ولی مرکز پارند با نگاهی آینده نگر از برخی از طرح های بنیادی استقبال می کند تا علاقمندان بتوانند در تولید علم سهم داشته باشند.
پژوهش های بالینی به بررسی کارایی و اثر بخشی روش های درمانی موجود در مرکز می پردازد. البته، روش های جدید درمانی پیشنهادی نیز مد نظر قرار می گیرند. ترجیح ما این است که پژوهش های بالینی در قالب پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی صورت گیرد. دلیل آن این است که در این صورت، اساتید و صاحب نظران سایر دانشگاه ها به صورت مستقل در فرایند پژوهش درگیر شده و باعث می شود که طرح بدون سوگیری انجام شده و از داشتن conflict of interest اجتناب شود. به طور کلی، هدف از اجرای طرح های بالینی این است که در بخش درمان مرکز پارند، روش هایی بکار برده شود که مبتنی بر شواهد پژوهشی متقن و مستقل باشند. شایان ذکر است هنجار یابی آزمون های نوروپسیکولوژیک (به ویژه از نوع کامپیوتری) که به صورت عینی شاخص های شناختی را اندازه می گیرند نیز در این قالب مورد استقبال پارند قرار می گیرند.
پژوهش های مربوط به توانمندسازی به طرح هایی اطلاق می شود که هدف از اجرای آنها در جهت تشخیص یا درمان اختلال نیست بلکه پژوهش هایی هستند که نتایج آنها در نهایت به توانمندتر کردن انسان غیر بیمار کمک می نماید. به عنوان مثال، بررسی کارایی تکنیک های شناختی، بیوفیدبک و نوروفیدبک در افزایش توانمندی مدیران، هنرمندان و ورزشکاران در این چارچوب مد نظر قرار می گیرد. برای نمونه، در حال حاضر یک رساله دکتری جهت تسهیل فرایند یادگیری تنیس روی میز در حال اجراست که در بخش پایان نامه ها بدان اشاره شده است.

نظرسنجی

کیفیت سایت کلینیک را چگونه ارزیابی می کنید؟
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف

افراد آنلاین

4 نفر آنلاین هستند

ورود اعضاء